• Zbog čega se sve Pančevci obraćaju Povereniku za zaštitu ravnopravnosti – smanjuje se broj pritužbi

  Broj pritužbi koje Pančevke i Pančevci podnose Povereniku za zaštitu ravnopravnosti se smanjuje. Pritužbe koje su podnete odnose se na diskriminaciju po osnovu zdravstvenog stanja i invaliditeta, starosnog doba, pola, bračnog i porodičnog statusa.

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
  Zbog čega se sve Pančevci obraćaju Povereniku za zaštitu ravnopravnosti – smanjuje se broj pritužbi
  Foto: Pixabay

  Građanke i građani Pančeva su od 1. januara 2023. do 3. aprila 2024. godine, Instituciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti podneli šest pritužbi, rečeno je za 013info portal.

  Sve pritužbe podnela su fizička lica, a konkretno četiri pritužbe podnele su žene, a dve muškarci.

  – U vezi sa brojem pritužbi koje su podnete Povereniku za zaštitu ravnopravnosti, koristimo priliku da ukažemo da se pritužbe vrlo često podnose po više osnova i to po osnovu zdravstvenog stanja i invaliditeta (5) dok su ostali osnovi obraćanja građana bili povodom starosnog doba (2), pola (1) i bračnog i porodičnog statusa (1), precizirano je za naš portal  iz ovog državnog organa.

  Kada je reč o oblastima diskriminacije na osnovu obraćanja građana i građanki najveći procenat pritužbi odnosi se na oblast obrazovanja i stručnog osposobljavanja (66,7 odsto) nakon čega sledi oblast postupanja pred organima javne vlasti (sud, opština, ministarstvo, komisija) 33,3 odsto.

  Bitno je napomenuti da u skladu sa odredbom člana 35. Zakona o zabrani diskriminacije, pritužbu Povereniku zbog diskriminacije može podneti onaj ko smatra da je pretrpeo diskriminaciju, pritužbu može da podnese i drugo fizičko lice ili organizacija koja se bavi zaštitom ljudskih prava, u ime lica koje tvrdi da je pretrpelo diskriminaciju uz njegovu pisanu saglasnost.

  – Fizička lica kao podnosioci pritužbe nisu u obavezi da navedu u kom regionu žive, zbog čega nije moguće dati podatak da li su podnosioci pritužbi lica sa teritorije grada Pančeva, naročito imajući u vidu da pritužbe mogu da podnesu i druga fizička lica uz saglasnost lica koje smatra da je pretrpelo akt diskriminacije, organizacija civilnog društva ili inspekcija koji ne moraju biti sa teritorije navedene opštine, zbog čega Poverenik u takvim situacijama nema podatak iz kog regiona je konkretna pritužba podneta ili na koji konkretno region se podneta pritužba odnosi. Primera radi, prema Redovnom godišnjem izveštaju o stanju u oblasti zaštite ravnopravnosti za 2023. godinu u 21,6 odsto slučajeva prebivalište, odnosno region je bio nepoznat, pojašnjeno je iz ove Institucije.

  Region je nepoznat i kada je pritužba poslata elektronskom poštom i kada podnosilac ne naznači opštinu prebivališta.

  Instituciju Poverenika upitali smo i da li se broj podnetih pritužbi od strane građana sa teritorije Pančeva povećao ili smanjio u prethodnom periodu.

  – Ukazujemo da se tendencija obraćanja građana smanjuje u odnosu na prethodne godine. Primera radi, tokom 2021. godine broj pritužbi podnetih od strane građana sa teritorije Pančeva iznosio je 11 dok je taj broj u 2022. i 2023. godini iznosio šest.

  Pritužbu zbog diskriminacije može podneti:

  • svako fizičko ili pravno lice ili grupa lica koja smatra da je pretrpela diskriminaciju,
  • organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava i svako drugo lice, u ime i uz saglasnost lica koje smatra da je pretrpelo diskriminaciju,
  • u slučaju diskriminacije grupe lica, udruženje ili organizacija koja se bavi zaštitom ljudskih prava može podneti pritužbu u
  • u ime grupe lica čije je pravo povređeno i bez saglasnosti pojedinaca koji čine tu grupu, ukoliko se povreda odnosi na neodređeni broj lica koje povezuje neko lično svojstvo .
  • u ime i uz saglasnost lica čije je pravo povređeno, pritužbe može podneti i inspekcija u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast inspekcijskog nadzora.

  Pritužba se podnosi u pisanoj formi. Može se podneti i elektronskom poštom sa skeniranim podneskom i potpisom podnosioca, u elektronskoj formi uz elektronski potpis podnosioca, kao i usmeno na zapisnik, bez plaćanja takse ili druge naknade.

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
 • NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

  Ostalo iz kategorije Društvo

  Meštani Bavaništa protiv prodaje šume na obodu sela

  Meštani Bavaništa protive se prodaji šume na 42 hektara, koja se nalazi na obodu njihovog sela, jer strahuju da bi novi vlasnik mogao da je poseče, pa bi oni ostali bez korisne zaštite od vetra, […]

  PANČEVO: Koja mesta su bezbedna za kupanje i rekreaciju

  Na osnovu Ugovora o vršenju usluge ispitivanja kvaliteta površinskih voda Tamiš, Dunav, Ponjavica, kupalište u Ivanovu, jezero u Kačarevu: zaključenog između Gradske uprave grada Pančeva i […]