• diskriminacija

  Poverenica: Trećina svih pritužbi je zbog diskriminacije na radu

  U Srbiji u proseku godišnje oko jedne trećine svih pritužbi upućenih Povereniku za zaštitu ravnopravnosti odnosi se na diskriminaciju u oblasti rada i zapošljavanja – saopštila je danas ta služba povodom Međunarodnog praznika rada, 1. maja.

  Zaštitnik građana: Žene na selu treba ohrabriti da koriste svoja prava

  Zaštitnik građana Zoran Pašalić izjavio je danas u Nišu da su starije žene na selu nedovoljno vidljive i da su ugrožene, kao i da im je najpre potrebno pružiti snažnu i kontinuiranu podršku kako bi se upoznale sa svojim pravima, a potom i dobile mogućnost da ta prava ostvare.

  Pašalić: Obezbediti podršku starijim ženama na selu jer su ugrožene

  Zaštitnik građana Zoran Pašalić izjavio je danas da su starije žene na selu ugrožene i nedovoljno vidljive, da se suočavaju sa siromaštvom, diskriminacijom i nasiljem, i da ne uživaju u potpunosti socijalna i zdravstvena prava zbog nedostatka posebnih usluga i servisa podrške, nedostatka usluga javnog prevoza, usluga socijalne zaštite kao i zbog otežanog pristupa zdravstvenim ustanovama.