• Kako da platite drugu ratu poreza na imovinu ako niste dobili poresko rešenje

  Vlasnici stanova i kuća drugu ratu ovogodišnjeg poreza na imovinu treba da plate do 15. maja, a mnogi od njih još čekaju poresko rešenje koje pojedinima nije stiglo ni u e-sandučiće.

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
  Kako da platite drugu ratu poreza na imovinu ako niste dobili poresko rešenje
  Foto: Pixabay

  Građani porez na imovinu plaćaju tromesečno, u iznosu utvrđenim rešenjem, predviđa Zakon o porezima na imovinu.

  Svaka od četiri rate u godini dospeva na naplatu u roku od 45 dana od dana početka tromesečja.

  Prva rata, koja se plaća do sredine februara, uvek je u iznosu poslednje prošlogodišnje rate.

  Ukoliko poresko rešenje ne stigne ni do 15. maja kada ističe rok za drugu ratu poreza, što je čest slučaj – građani treba opet da uplate iznos jednak poslednjoj rati iz 2023. godine, iz lanjskog rešenja.

  „Do dospelosti poreske obaveze po rešenju o utvrđivanju poreza na imovinu za poresku godinu, obveznik plaća porez akontaciono – u visini obaveze za poslednje tromesečje prethodne poreske godine“, precizira se u Zakonu o porezima na imovinu.

  Kada dobije rešenje od Poreske uprave, ukoliko su rate po rešenju veće od one koju je platio, razliku mora da doplati u roku od 15 dana, predviđeno je ovim propisom.

  Ako je, pak, uplatio više poreza nego dužan da plati prema obavezi utvrđenoj novim rešenjem – višak će mu se uračunati kao porez za namirenje dospelog neizmirenog poreza na imovinu za druge nepokretnosti, ili poreza za naredno tromesečje, ili će mu se, na zahtev – vratiti, kaže zakon.

  Zatezna kamata

  Za kašnjenje u namirivanju obaveza poreznici zaračunavaju zateznu kamatu po stopi od 16,5 odsto.

  Podsetimo, zatezna kamatna stopa koju primenjuju poreznici regulisana je Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

  Tako se za poreske dugove kaznena kamata računa po formuli „referentna kamatna stopa NBS plus 10 odsto“.

  „Na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za deset procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto“, navodi se u članu 75 ovog zakona.

  Referentna kamatna stopa NBS je i dalje 6,5 odsto, što znači da je zatezna kamatna stopa na poreske dugove i dalje na nivou od 16,5 procenata.

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
 • NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

  Ostalo iz kategorije Srbija