• Kako se obračunava ukradena struja

  Poslednjim izmenama i dopunama Zakona o energetici, način obračuna neovlašćeno utrošene električne energije, koji je ranije bio deo Uredbe o isporuci i snabdevanju električnom energijom, je dat u nadležnost Agencije za energetiku Republike Srbije (AERS), pa je shodno tome i AERS done odgovarajuću Metodologiju za obračun neovlašćeno utrošene električne energije.

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
  Kako se obračunava ukradena struja
  Foto: Pixabay

  Ovom Metodologijom se propisuje način obračuna neovlašćeno preuzete električne energije u slučajevima kao što su: potrošnja bez odobrenja za priključenje ili pre ispunjenja uslova za priključenje, potrošnja nakon obustave električne energije, potrošnja bez mernog uređaja, mimo njega ili preko mernog uređaja koji je onemogućen da radi pravilno, potrošnja preko uređaja na kojima su oštećene plombe operatora sistema ili žig propisan Zakonom o metrologiji, uz uslov da se utvrdi nepravilnost merenja i sl.

  Kao i do sada, neovlašćenu potrošnju, odnosno krađu električne energije, utvrđuje nadležan operator sistema postupkom redovne ili vanredne kontrole mernog mesta. Po utvrđenoj zloupotrebi, period za koji se obračunava neovlašćena potrošnja je od poslednjeg datuma kada je obvljena prethodna kontrola mernog mesta i ne može biti duži od šest meseci, kaže za Politiku mr Željko Marković, stručnjak za energetiku i jedan od bivših direktora u EPS.

  Obračun važi za aktivnu električnu energiju i snagu, pri čemu se za snagu koristi cena koja je utvrđena važećim cenovnikom za pristup sistemu, pristup za aktivnu energiju se računa po prosečnoj mesečnoj ceni pristupa u mesecu za koji se obračunava neovlašćena potrošnja, dok se cena električne energije utvrđuje kao prosečna mesečna cena balansne energije za smer regulacije „na gore”, jer je to ujedno i cena koju snabdevač plaća operatoru prenosnog sistema pri odstupanju od plana, koje svakako postoji za onu potrošnju koja nije planirana i prijavljena.

  – Za neovlašćenu potrošnju u niskonaponskoj mreži, snaga se izračunava na osnovu glavnog osigurača (uređaja za ograničenje snage) a ako takav nije zatečen ili nije ispravan, onda na osnovu trajno dozvoljene struje provodnika preko koga se odvijala neovlašćena potrošnja – dakle u skladu sa njegovim presekom i tipom, objašnjava Marković.

  Budući da je u ovakvim slučajevima merenje utrošene električne energije neispravno ili ne postoji, procenjena neovlašćeno ukradena struja se utvrđuje prema prethodno utvrđenoj snazi i pretpostavljenog vremena korišćenja i to na sledeći način.

  – Za domaćinstva, ako je neovlašćena potrošnja utvrđena od 1.10. do 31.03. dakle u grejnoj sezoni, kao 120 časova mesečno, a ako je korišćena za grejanje, kao 240 mesečno. Za domaćinstva, ako je neovlašćena potrošnja utvrđena u periodu od 01.04. do 30.09. kao 120 časova mesečno, za ostale kupce u skladu sa radnim vremenom, pa tako ako lokal koji je neovlašćeno trošio električnu energiju radi u jednoj smeni, 240 časova mesečno, ako je radio u dve smene, 400 časova mesečno, a ako je radio u sve tri smene, 500 časova mesečno, zaključuje Marković.

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp

  Tagovi:

 • NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

  Ostalo iz kategorije Srbija

  Najviše poskupeli – frizeri

  Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u junu 2024. godine, u odnosu na maj 2024. godine, u proseku su više za 0,1%. Potrošačke cene u junu 2024. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne […]