• Poreska uprava poslala rešenja za ugostitelje koji izdaju “stan na dan”

  Poreska uprava donela je rešenja o plaćanju poreza za obveznike koji ostvaruju prihod od pružanja ugostiteljskih usluga, odnosno izdavanja stana na dan za 2024. godinu.

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
  Poreska uprava poslala rešenja za ugostitelje koji izdaju “stan na dan”
  Foto: Unsplash

  Iz ove institucije ističu da su poreska rešenja predata pošti 19. aprila, što znači da se smatraju dostavljenim po isteku roka od 15 dana od dana predaje pošti.

  Svi zakupodavci su po Zakonu o porezu na dohodak građana u obavezi da od ostvarenog prihoda deo odvoje za državu na ime poreza. Jedini izuzetak su pravna lica kada se porez prebacuje na firmu koja je zakupac.

  Većina stanodavaca je upoznata sa obavezom da se za izdavanje nekretnine plaća porez, kao i da se stanari moraju prijaviti nadležnim institucijama, ali je u praksi veoma mali broj ljudi koji to i čini. S druge strane, kako tvrde poznavaoci prilika, niko ni ne proverava da li postoji ugovor između gazde i stanara, niti da li je plaćen odgovarajući porez.

  Ipak, treba znati da je zakonska regulativa u ovoj oblasti poslednjih godina znatno pooštrena, pa se tako kazne za fizička lica koja izdaju stan, a nisu prijavila podstanare kreću i do 300.000 dinara, dok je za pravna lica maksimalna kazna još veća – 800.000 dinara.

  Prihodi ugostitelja, odnosno lica koja imaju pravo na izdavanje nekretnina, spadaju u kategoriju ostalih prihoda i oporezuju se stopom od 20 odsto. Oporezivi prihod za kalendarsku godinu čini iznos od pet odsto prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, pomnožen brojem pojedinačnih ležajeva, odnosno kamp parcela i odgovarajućim koeficijentom prema kategoriji turističkog mesta saglasno zakonima kojima se uređuju ugostiteljstvo i turizam.

  Kome se podnosi prijava za izdavanje nekretnine u zakup?

  Prema rečima advokata regulativa u oblasti izdavanja stanova je oštrija, a ovlašćenja nadležnih organa s tim u vezi znatno su proširena, u cilju suzbijanja sive zone.

  Fizička lica koja se kao vlasnici nepokretnosti bave poslovima davanja nekretnina u zakup mogu biti kažnjena od strane inspektora lokalne samouprave iznosom od 150.000 do 300.000 dinara, ukoliko ne rade u skladu sa zakonom. Ako se izdavanjem bavi pravno lice kršenje zakona se daleko strože kažnjava, pa kazne sežu od 80.000 do 800.000 dinara, u zavisnosti od vrste prekršaja.

  Lica koja žele da se bave poslovima izdavanja nekretnina treba najpre da se obrate jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi objekat koji će biti predmet izdavanja, i to odeljenju za turizam i ugostiteljstvo.

  Prijava se vrši elektronskim putem, a ima za cilj otpočinjanje procedure u kojoj nadležna lica lokalne samouprave uvidom na terenu i pregledom objekta konstatuju u koju kategoriju spada objekat, te da li je podoban da bude predmet izdavanja, kao i da li su ispunjeni drugi zakonski uslovi.

  Nadzor nad primenom odredaba relevantnih zakona o turizmu i zakona o ugostiteljstvu vrši Ministarstvo turizma i omladine preko turističkih inspektora, odnosno jedinica lokalne samouprave preko ovlašćenih inspektora u delu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske delatnosti pružanja usluga smeštaja u kućama, apartmanima, sobama, stanovima i drugim prostorima za koje nije izdato rešenje o kategorizaciji, kao i u objektima domaće domaće radinosti, seoskom turističkom domaćinstvu.

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
 • NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

  Ostalo iz kategorije Srbija