• porez

  Rok za plaćanje najvećeg broja poreskih obaveza ističe danas

  Prema kalendaru Poreske uprave (PU) o poreskim obavezama firmi za mart, danas ističe rok za plaćanje najvećeg broja obaveza, među kojima su plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za februar, kao i doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za februar.

  Poreska uprava objavila kalendar poreskih obaveza firmi za mart

  Poreska uprava objavila je kalendar poreskih obaveza firmi za mart, prema kome je rok za izmirenje prvih obaveza 5. mart, do kada je neophodno dostaviti obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u februaru, kao i izveštaja o ispunjenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za februar i uplati sredstava.

  Manjim firmama sve teže da plaćaju obaveze na vreme

  Oko 15 odsto privrednih subjekata u Srbiji nema mogućnost da poveća ni cene, ni promet i za njih svako opterećenje novim izdacima može značiti zatvaranje poslovanja. To je problem o kome treba da se razmišlja, uveren je Nebojša Atanacković, počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije.

  Rok za najveći broj poreskih obaveza ističe 19. februara

  Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za januar ističe 12. februara, kao i podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost (PDV) za januar od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV-u.

  Paušalcima stižu rešenja o poreskim obavezama

  Poreska uprava (PU) Srbije saopštila je da je obračunala porez na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2024, za vlasnike samostalne delatnosti koji porez na prihode i doprinose plaćaju na paušalno utvrđeni prihod.

 • IT radnici u problemu zbog neuplaćenih subvencija za PIO troškove

  Radni staž za dobar deo zaposlenih pre svega u IT sektoru, nekadašnjih frilensera, kojima je država subvencionisala deo PIO troškova ako se zaposle za stalno, još nije upisan. Problem je što država nije uplatila svoj deo subvencija koje je dogovorila sa radnicima.

  Koliki porez plaćaju frilenseri

  Iako frilenseri nisu bili “vidljivi” za državu, izmenama zakona je njihov status regulisan, te oni moraju regularno da plaćaju porez. Pred ovim radnicima su dva modela oporezivanja, koji mogu sami da odaberu. Predviđeno je da se model bira na osnovu visine zarade. Upravo od modela koji frilenser odabere, zavisi i kolike će poreze i doprinose morati da plati, piše Nova.rs.

  Frilenseri traže smanjenje poreskih opterećenja

  Frilenseri koji su u toku 2018. godine ostvarili prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih, srodnih prava i za izvršeni rad moraće na te prihode da plate porez samooporezivanjem.

  Frilenseri dobijaju rešenja o utvrđenoj poreskoj obavezi za 2018. godinu

  Poreska uprava počela je da uručuje rešenja o utvrđenoj poreskoj obavezi putem pošte frilneserima koji su u 2018. godini ostvarili prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad, na koje se porez plaća samooporezivanjem, saopštila je danas Poreska uprava.

  Da li bi veći porez na alkohol smanjio potrošnju

  Svetska zdravstvena organizacija (SZO) pozvala je nedavno vlade širom sveta da povećaju poreze na alkohol i zaslađena pića. Kako se navodi, zdravstveni problemi prouzrokovani konzumiranjem alkohola i zaslađenih pića sve više opterećuju zdravstvene sisteme, a ova organizacija smatra da će povećanjem cena tih proizvoda odvratiti ljude od kupovine.

  Ko od frilensera nije podneo poresku prijavu plaća i zateznu kamatu

  Ukoliko frilenseri nisu podneli poresku prijavu do kraja oktobra ove godine, na raspolaganju im je mogućnost podnošenja neblagovremene poreske prijave. To znači da, pored poreza i doprinosa, treba da izračunaju i plate zateznu kamatu, čiji iznos zavisi od visine prijavljenih prihoda i broja dana kašnjenja.