• ADHD

    Kako prepoznati poremećaj pažnje kod dece

    Kada neposlušnost postaje problem? Poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću (ADHD) nije redak, a nije ni karakterističan samo za najmlađe životno doba. Simptomi mogu da se pojave u bilo kom uzrastu, ali je bitno na vreme ih primetiti i adekvatno reagovati, kažu pedagozi.