• arheološka nalazišta

    Na području Pančeva blizu 600 arheoloških nalazišta

    Tokom prethodne godine pančevački arheolozi imali su mnogo posla. Najviše se radilo u Dolovu, gde ima oko 100 nalazišta, a tamo je i najistraženije naselje iz kasnoantičkog perioda u Banatu. Radilo se i na „Arheološkoj topografiji Banata“, a trenutno samo na području Pančeva evidentirano je blizu 600 arheoloških lokaliteta.