• banje PIO fond

    Oporavak u banjama za veći broj penzionera o trošku PIO fonda – uslovi i ograničenja

    U banje će o trošku PIO fonda ove godine ići znatno veći broj penzionera nego dosad, a neki od njih će prvi put na rehabilitaciju sa pratiocem, čije će troškove puta i boravka takođe plaćati PIO. Kroz deset dana oporavka penzioneri će biti pregledani, obaviće potrebne analize i koristiće namenjene fizikalne terapije, kaže doktor Aleksandar Milošević, zamenik direktora PIO fonda.