• Dan muškaraca

    Danas je Međunarodni dan muškaraca

    Današnji dan posvećen je muškarcima širom sveta, koji ističe njihova dostignuća i podiže svest o problemima savremenog čoveka. Ovaj dan ne samo da slavi mušku populaciju, već i promoviše ideju o ravnopravnosti i podršci među polovima.