• dečiji dodatak

    Dečiji dodatak od januara veći za 61 dinar

    Dečiji dodatak od 1. januara ove godine povećan je za 61 dinar, pa sada iznosi 4.120 dinara. Isti dodatak za porodice sa jednim roditeljem dečiji sada je 5.356 dinara, 1. jula prethodne godine bio je 5.277 dinara, što znači da je za ovu kategoriju on za šest meseci „skočio“ za 79 dinara.