• država

    Najveće plate u Srbiji su u državnoj administraciji

    Prosečna bruto zarada obračunata za februar 2024. godine iznosila je 129.934 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 94.125 dinara. Prosečna plata u javnom sektoru je viša od tog iznosa.