• frilenser

    Frilenseri traže smanjenje poreskih opterećenja

    Frilenseri koji su u toku 2018. godine ostvarili prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih, srodnih prava i za izvršeni rad moraće na te prihode da plate porez samooporezivanjem.

    Ko rešava radnopravni status frilensera

    Početkom ove godine usvojeno je rešenje o poreskom tretmanu frilensera kao fizičkih lica koji je prilagođen njihovim potrebama, pa tako danas frilenseri mogu da izaberu između statusa fizičkog lica, preduzetnika i DOO (pravno lice) od kojih svaki ima svoje prednosti i mane.