• izdavanje

    I stan na dan mora da se kategorizuje

    Ukoliko inspekcija zatekne vlasnika da je nekategorizovan stan na dan dao u zakup, može da plati kaznu od 150.000 do 350.000 dinara. A ako inspektori procene da je ovakav objekat u zakupu tokom dužeg vremenskog perioda, moraće da plati i porez na dobit, kao i boravišne takse koje do tog datuma nisu bile izmirene.