• javni sektor

    Posao u javnom sektoru – nekada bio primamljiv, a danas se zaobilazi

    U novu godinu ušli smo sa odlukom Vlade da produži zabranu zapošljavanja u javnom sektoru do kraja 2026. godine. Uštede postoje, kažu stručnjaci, ali izostaje analiza šta je tom merom postignuto u protekloj deceniji. Sindikati i stručnjaci upozoravaju da se snižava kvalitet rada javne uprave i života građana.

    Posao u javnom sektoru sve manje tražen, nedostaje 1.000 inspektora

    San o poslu u javnom sektoru više se, po svemu sudeći ne sanja. Zbog niskih plata, rizičnog posla, a nedovoljne zaštite, nedostaje više od 1 .000 inspektora. Privatne kompanije, posebno sa stranim kapitalom, uprkos lošoj situaciji na tržištu rada, tih problema nemaju.