• kako se piše

  Kako se piše – Milicin ili Miličin?

  U Srbiji je još uvek najčešće žensko ime „Milica“, pa je sva prilika da i vi poznajete neku Milicu, a veća je verovatnoća da poznajete i više njih.

  Kako se piše – malopre ili malo pre?

  Često nas je u školama tokom pismenog zadatka iz srpskog jezika i književnosti zbunjivalo kako se pravilno piše ovaj prilog. Neretko smo tražili i sinonime zbog straha od greške kad je ova jezička nedoumica u pitanju.

  Kako se piše – čak štaviše ili štaviše?

  Sigurno ste se nekad našli u dilemi koji je izraz pravilan, a ne pomaže ni činjenica da ste tokom školovanja imali profesore koji koriste jedan izraz, ali i profesore koji koriste drugi.