• KOMS

    Samo 18,1 odsto mladih stanuje u svom stanu

    Podaci iz Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih u 2023. godini, koji potpisuje Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), pokazuju da tek 18,1 odsto mladih stanuje u svom stanu, a da velika većina njih – 58,5 procenata, živi u porodičnom stanu, dok je više od petine smešteno u iznajmljenom stanu.