• kurs

    Koliko mesečno roditelji plaćaju vanškolske aktivnosti

    Veliki broj lekara i psihologa preporučuje da se deca još od najranijeg uzrasta bave nekim sportom i drugim vanškolskim aktivnostima, pre svega zbog zdravlja, a potom i zbog razvoja intelektualne sposobnosti i socijalizacije. Sport, jezik, ples su aktivnosti koje deca najčešće biraju, a s druge strane, za roditelje predstavljaju veliki „udarac“ na mesečni budžet, posebno ako imaju više dece.