• lična dokumenta

    Nove usluge – Obaveštenja o isteku dokumenata i eTurista

    Srbija je, uz pomoć reforme javne uprave koju vrši uz podršku Evropske unije dobila dve važne usluge – Obaveštenja o isteku dokumenata i eTuristu čiji je cilj da se građani na vreme obaveste kada im ističu dokumenta, odnosno da građani imaju pristup kvalitetnoj bazi podataka o ugostiteljima.

    Kada i kako vas e-Uprava podseća da vam ističu lična dokumenta

    Na portalu e-Uprava, Ministarstvo unutrašnjih poslova ima 172 usluge – najviše od svih ministarstava. Građani ne moraju više puta da odlaze u policijske uprave zbog ličnih i drugih dokumenata već zahteve podnose preko portala. Nedavno je uvedena i usluga koja obaveštava građane o isteku roka važenja lične karte, pasoša, vozačke dozvole i registracione nalepnice.