• ministarstvo zdravlja

    Sumnjive dijagnoze i lažna bolovanja idu na skener?

    Izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je u primeni od novembra prošle godine, izabrani lekar može da dozvoli samo 30 dana bolovanja, a duža odsustva odobrava komisija RFZO-a. Osim skraćenja bolovanja, unete su izmene i kada je reč o povezivanju bolovanja, a za poslodavce je kraći rok za isplatu bolovanja.