• neplaćeni rad

    Rad u kući, na polju i nega bolesnih od ovog vikenda po novom pravilniku

    Od 16. marta neplaćeni kućni rad postaje priznati rad. Naime, stupa na snagu Pravilnik koji propisuje kako da se taj rad vrednuje i izračunava – njegovo učešće u bruto domaćem proizvodu. Još važnije, predviđa sticanje prava na zdravstveno osiguranje po osnovu neplaćenog rada.