• paket

    Objavljene konačne rang-liste za pakete solidarne pomoći

    Na oglasnim tablama udruženja i odbora korisnika penzija i filijala Fonda PIO 17. maja su objavljene konačne rang-liste za dodelu paketa solidarne pomoći najugroženijim korisnicima penzija, za šta sredstva obezbeđuje Fond PIO.