• pčelar

    Med iz ruke pčelara je najbolji – Evropski savez u borbi protiv polovine falsifikata

    U Beogradu se osniva Evropski pčelarski savez. Idejni pokretač Boštjan Noč, predsednik Pčelarskog saveza Slovenije, kaže za RTS da na tržištu ima 50 odsto falsifikovanog meda, a da ga ljudi uopšte ne prepoznaju. Zbog toga će prvi zadatak saveza biti uvođenje jedinstvene metode i laboratorije u Evropi koja će utvrđivati lažni med. Kaže da je danas najbolji med onaj kupljen direktno iz ruke pčelara.