• penali

    „Nešto dobiju, nešto gube“: Koliko je realno ukidanje penala za prevremeno penzionisanje

    Uslovi za prevremenu starosnu penziju u 2024. godinu izjednačeni su za muškarce i žene, tako da oni koji imaju 60 godina i 40 godina staža osiguranja mogu da se penzionišu, ali moraju da računaju na kaznene poene. Zakon o PIO propisuje posebne uslove, u smislu godina života i ostvarenog staža osiguranja, koji su potrebni za ostvarivanje ovog prava.