• pesticid

    Nemačka povukla sa tržišta suve vrganje iz Srbije

    Nemačka je povukla sa tržišta suve vrganje poreklom iz Srbije. U ovim pečurkama su, kako je objavio RASFF evropski sistem za brzo uzbunjivanje i obaveštavanje o hrani – pronađeni ostaci pesticida hlorpirifos (Chlorpyrifos) .