• položaj žena

    FemPlatz: Žene i dalje u neravnopravnom položaju – manje plaćene, u većem riziku od siromaštva

    Srbija je u perodu od dve godine, između 2021. i 2023. godine pala na listi Globalnog indeksa rodnog jaza sa 19. na 38. mesto, platni jaz između muškaraca i žena povećao se na 14,4 odsto, a žene su i u većem riziku od siromaštva u Srbiji, rečeno je na predstavljanju godišnjeg izveštaja „Prava žena i rodna ravnopravnost u Srbiji u 2023. godini“, u utorak, 19. marta.

    Pravo na svoj dinar – svaka treća mama nema kontrolu nad kućnim budžetom, muževi određuju koliko im je dovoljno

    Mame u Srbiji pravdaju se partnerima kako troše novac, ograničen im je pristup finansijskim sredstvima, a neretko im partneri i ne dozvoljavaju da kupe šta žele. Svaka treća nema kontrolu nad kućnim budžetom. One koje imaju sopstveni biznis imaju i dodatni problem – oko trudničkog i porodiljskog bolovanja, ističe preduzetnica Maša Đurić.