• porez na dohodak građana

  Čime se bave najbogatiji ljudi u Srbiji – Za godinu dana zaradio više od 14 miliona evra

  Oko 1,7 milijardi dinara, što je više od 14 miliona evra, zaradio je prošle godine građanin Srbije koji je poreznicima prijavio najveći ostvareni prihod. Iako Poreska uprava Srbije nije objavila detalje, moglo bi se zaključiti da se bavi jednim od pet najčešće prijavljenih zanimanja među obveznicima ovog poreza, a to su: menadžer, direktor, inženjer, ekonomista ili pravnik.

  Prijava za godišnji porez na dohodak do 15. maja

  Sva fizička lica koja su u 2023. godini ostvarila dohodak u iznosu većem od 4.269.564 dinara dužna su da najkasnije do 15. maja 2024. godine na portalu e-porezi provere iskazane podatke u unapred popunjenoj poreskoj prijavi i da samostalno izvrše eventualne korekcije ukoliko se ne slažu sa iskazanim podacima, te da tako korigovanu prijavu podnesu prihvatanjem opcije „potpiši i podnesi”.

  Do kada je rok za plaćanje poreza na dohodak građana za 2023. godinu

  Poreska uprava danas je objavila da će 1. aprila na osnovu raspoloživih podataka iz službenih evidencija o prihodima građana ostvarenih u prethodnoj godini, unapred popuniti poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2023. godinu i postaviti je kao radnu verziju prijave na portal ePorezi.