• Potamišje

    U Srbiji živi oko 1300 parova roda

    U Srbiji živi oko 1300 parova belih i crnih roda. Najveća koncentracija gnezdećih parova bele rode u Srbiji nalazi se u naseljima uz poplavno područje u donjem toku Tamiša, od Jaše Tomića do Pančeva. Selo Taraš u opštini Zrenjanin je proglašeno 2014. godine za Evropsko selo roda sa oko 40 parova roda.

    Tamiški kej postaje zelena aleja Pančeva

    Prema preporuci stručnjaka, u neposrednoj blizini reke podiže se špalir lišćara – jasena i hrasta lužnjaka, a u gornjem delu keja, gde je mogućnost plavljenja mala, sade se stabla javora.