• radno vreme

    MUP: Produženo radno vreme graničnih prelaza sa Mađarskom

    Zbog pojačanog prometa putnika i prevoznih sredstava preko državne granice između Republike Srbije i Mađarske, biće produženo radno vreme graničnih prelaza Bajmok-Bačalmaš, Rastina-Bačsentđerđ i Bački Vinogradi – Ašothalom.