• spavanje

    Trzaj pred san – kako i zašto nastaje, i na šta ukazuje

    U stručnoj literaturi trzaj se naziva „hipnotički“ trzaj, i nastaje kada naše telo tone u san. Nije utvrđeno zbog čega se javlja, ali postoji nekoliko zanimljivih teorija. Neki misle da je u pitanju nusprodukt evolucije, ali uticaj imaju i stres, kofein, nedostatak odmora i sna.