• specijalista higijene i ishrane

    Preterivanje u alkoholu je štetnije od preterivanja u hrani

    Specijalista higijene i ishrane i profesor na Medicinskom fakultetu Jagoda Jorga rekla je danas da je preterivanje u alkoholu tokom praznika problematičnije od preterivanja u hrani, jer kada se pređu granice tada alkohol ispoljava ozbiljno toksično dejstvo na ćelije jetre i mozga.