• turistička inspekcija

    Sledi pojačana kontrola turističke inspekcije

    Turistička inspekcija u predviđenim rokovima i na zvaničnoj stranici objavljuje izveštaje o radu, a u narednom periodu će usvojiti sve preporuke Državne revizorske institucije (DRI).