• Ustavni sud

    PANČEVO: Nova odluka Ustavnog suda – koje porodilje imaju pravo na obeštećenje

    Objavom Odluke Ustavnog suda Srbije u Službenom glasniku, 14. februara ove godine, prestala je da važi odredba člana 13. stav 1. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom u delu koji glasi: „odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili” i u delu koji glasi: „ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće”.