• usvajanje dece

    U 2023. najmanji broj usvojene dece u poslednjih 15 godina

    U ovom trenutku 729 osoba i parova koji su stekli opštu podobnost za usvojenje čekaju dan kada će im biti javljeno da su postali roditelji, a 311 mališana u našoj zemlji čeka da dobije nove roditelje, ili barem jednog od njih.

    Počinje sa radom prvo Savetovalište za usvajanje dece

    Više od 350 dece u Srbiji u ovom trenutku željno iščekuje dan kada će dobiti nove roditelje, a oko 750 parova i pojedinaca koji su stekli opštu podobnost za usvajanje čekaju dan kada će im biti javljeno da su postali usvojitelji.