• Vinarijada

    DOLOVO: Vinarijada čuva južnobanatsku lozu

    Udruženje „Sveti Trifun” iz Dolova ne odustaje od širenja sadnje novih čokota u ovom kraju, kao ni i pravljenja vina od autohtonih sorti, na tradicionalan način.