• zaštita životne sredine

    Zašto su nam ormari puni odeće koja nam ne treba?

    Srbija je preplavljena brzom modom – jeftino, slabog kvaliteta, štetno po životnu sredinu. Ali, šta će nam po četiri jakne ili osam pari farmerki? I može li kao u Francuskoj, gde će zakonom suzbiti brzu modu.

    Od danas obavezne zelene javne nabavke

    Izmenama Zakona o javnim nabavkama čija je primena počela danas predviđeno je uvođenje načela zaštite životne sredine u postupcima javnih nabavki, kao i uvođenje kriterijuma kvaliteta kod određenih usluga.