Povodom 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Brankica Janković: Nasilje nad ženama je jedan od najvećih državnih problema

Izvor: 
Kancelarija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Čet, 26/11/2015 - 08:17Povodom 25. novembra Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ističe da danas žene sve više prijavljuju nasilje i da ova tema nije više privatna porodična stvar, već jedan od najvećih društvenih problema. Ipak, broj prijavljenih slučajeva i broj žrtava sa smrtnim ishodom značajno se povećava. Tako je prošle godine zabeleženo 27 slučajeva nasilja sa smrtnim ishodom, a ove godine, do novembra, ubijeno je najmanje 33 žena.

Poverenica ukazuje da je neophodno što pre pristupiti izmenama zakonskih rešenja kako bi se stvorili uslovi da se u punoj meri primeni Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, tzv. Istanbulska konvencija. Takođe, potrebna je i dosledna i kontinuirana politika kažnjavanja počinilaca krivičnog dela nasilja u porodici.

Svako ublažavanje i relativizovanje problema nasilja nad ženama neće doprineti borbi protiv ovog ozbiljnog problema zbog čega smo svi kao društvo u obavezi da aktivno doprinosimo u njegovom rešavanju, smatra Brankica Janković.

Mediji imaju važnu ulogu u društvu u osvešćivanju i sprečavanju nasilja nad ženama, medijski sadržaji direktno oblikuju stavove građana i građanki u Srbiji. Upravo zato što mediji imaju presudnu ulogu u formiranju javnog mnjenja, na njima je odgovornost i zadatak da kroz svoje izveštavanje zaštite žrtvu i nedvosmisleno poruče da je nasilje nad ženama krivično delo za koje je predviđena sankcija, zaključuje poverenica.
MarketingNajnovije vesti