Autoput Foto: pixabay
Društvo

Grad Pančevo traži privatnika da u narednih 10 godina rekonstruiše i održava puteve

Pančevo, Čet, 02/01/2020 - 09:14
Vladimir Đoković


Grad Pančevo javni pozivom traži privatne kompanije za javno privatno partnerstvo obavljanja delatosti za finansiranje izgradnje i održavanje lokalne putne infrastrukture Pančeva sa javnim plaćanje a bez elemenata koncesije. Partneru sa ekonomski najboljom ponudom biće poverena javna usluga održavanja ulica  i puteva a na period od 10 godina.

Poziv je objavljen 30. decembra a ponude se mogu podneti najkasnije do 27. februara 2020. godine. Privatnom partner ovi poslovi će biti predate “u cilju obezbeđivanja kvalitetnog pružanja komunalne delatnosti održavanja ulica i puteva”.

Predviđaju se tri faze realizacije ugovornih obaveza: u periodu pripreme koji je prvih mesec dana po zaključenju ugovoraprivatni partner će podnositi dokumentaciju za dobijanje građevinske dozvole, uslediće period implementacije i vršenja kompletne ugovorene usluge.

Usluga izabranog privatnika obuhvataće projektovanje, izgradnju, finansiranja i održavanje dela lokalne putne infrastrukture.

Posebno se naglašava da će delatnost privatnog partnera biti pored asfaltnih i šljunčani odnosno tucanički putevi, mostovi i vijadukti.

U naseljenom mestu Pančevu ukupna dužina puteva planiranih za rekonstukciju iznosi  38,7 kilometara, a u svim ostalim naseljenim mestima ukupno još 65,7 kilometara.

Navodi se i 16 gradskih ulica koji su u vrhu prioriteta, čija je ukupna dužina 8,5 kilometara. Među njima je i Radnička ulica u dužini od 160 metara. Kako je reč o ulici na Kotežu 1, ostaje otvoreno pitanje da li je to ulica koja je rekonstruisana pre par godina?

U drugim naseljenim mestima – selima ukupni prioriteti za rekonstrukciju su ulice u dužini od 27 km.

Dodatni uslovi za privatnog ponuđača su da nije imao gubitak u poslednje tri godine, da je imao poslovni prihod veći od milijade dinara u tri godine od 2016-2018, i da dokaže da je u poslednjih 5 godina imao najmanje dva ugovora “čiji je predmet sličan predmetu javne nabavke, u ukupnoj vrednosti od najmanje pet miliona evra”.

Obaveza ponuđača će biti da dostavi i dinamički plan izvođenja raova.

Kako je ranije najavljivano u ovom periodu izabrani privatni partner bi trebalo da preuzme letnje i zimsko održavanje ulica na teritoriji Grada Pančeva što se plaća novcem iz gradskog budžeta.
MarketingNajnovije vesti