Društvo

Grad sufinansira Vojlovčanima priključenje na gas

Izvor: 
GU Pančevo Pet, 26/08/2016 - 09:39PANČEVO, 26. avgust – Grad Pančevo je u cilju poboljšanja kvaliteta ambijentalnog vazduha u gradu Pančevu, u okviru Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Pančeva za 2016. god., planirao određena podsticajna sredstva za korišćenje prirodnog gasa kao energenta. U ovoj godini bi se sredstva koristila kao pomoć za priključenje individualnih domaćinstava na gasnu mrežu, u vidu finansiranja izrade projektno-tehničke dokumentacije za individualne priključke i unutrašnju instalaciju, a u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima za ovu namenu.

Gradska uprava poziva građane sa teritorije MZ Vojlovica koji su zainteresovani za priključenje na gasnu mrežu i potrošnju gasa kao energenta da podnesu prijavu Sekretarijatu za zaštitu životne sredine radi evidentiranja zainteresovanosti građana.

Mogu se prijaviti građani, vlasnici individualnih objekata sa lokacija na kojima je izgrađena ulična gasna infrastruktura, odnosno zainteresovani građani koji su od nadležnog preduzeća za distribuciju gasa pribavili odobrenje za priključenje na gasnu mrežu u gradu, po prethodno obavljenoj proveri tehničkih mogućnosti.

Nakon evidentiranja zainteresovanih građana, Grad Pančevo će sprovesti javnu nabavku za izbor licenciranih projektanata za izradu projektno-tehničke dokumentacije.

Sa zainteresovanim građanima će nakon toga Grad Pančevo zaključiti ugovor o predaji projektne dokumentacije, na osnovu koje će moći da se obrate nadležnom Sekretarijatu za urbanizam, građevinske i stambeno-komunalne poslove radi ishodovanja rešenja za izgradnju gasne instalacije.

Popunjeni Prijavni formular (sa prilogom) dostaviti na adresu: Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo ili predati u Uslužnom centru grada Pančeva. Rok za predaju prijavnog formulara je 24.09.2016. god.

Osoba za kontakt: Iliana Terpenka, kancelarija 616, telefon 308-826,

mob. tel: 066/866-4931, mejl: [email protected]

Obrazac Prijavnog formulara može se preuzeti na sajtu gradske uprave grada Pančeva ili preuzeti u Uslužnom centru grada Pančeva, Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo.

 
MarketingNajnovije vesti