Borba protiv raka
Društvo

Južni Banat: Raste broj obolelih od raka

Pančevo, Sub, 09/03/2019 - 19:16
Suzana Prvulj


Na osnovu podataka Registra za rak Zavoda za javno zdravlje Pančevo, u Južnobanatskom okrugu, u 2017. godini, od malignih bolesti obolele su 1353 osobe – 685 muškaraca i 668 žena, što je 1,6 odsto više nego 2016. godine i 0,5 odsto više nego na desetogodišnjem proseku registrovanja obolelih.

Podaci pokazuju da od malignih bolesti u Južnobanatskom okrugu češće obolevaju i umiru muškarci nego žene. Najčešći maligni tumori kod muškaraca su maligni tumori pluća, kolorektuma, prostate, mokraćne bešike i želudca.

Najčešći maligni tumori kod žena u Južnobanatskom okrugu su maligni tumori dojke, kolorektuma, pluća, grlića, tela materice i pankreasa.

U Srbiji se godišnje u proseku dijagnostikuje oko 36.000 novih slučajeva malignih bolesti, dok od raka umre više od 20.000 ljudi.

Prema najnovijim procenama Svetske zdravstvene organizacije i Međunarodne agencije za istraživanje raka, obolevanje od malignih bolesti u svetu je poraslo sa 14,1 miliona u 2012. godini na 18,1 miliona ljudi u 2018. godini. Prema istom izvoru, registrovano je 9,6 miliona smrtnih slučajeva od svih lokalizacija malignih tumora u 2018. godini. Procena je da će tokom života jedan od pet muškaraca i jedna od šest žena oboleti od raka, a jedan od osam muškaraca i jedna od jedanaest žena umreti od nekog oblika maligne bolesti. Povećano opterećenje rakom je posledica nekoliko faktora, od kojih su najznačajniji ukupan porast stanovništva i produženo očekivano trajanje života, ali i promena učestalosti određenih faktora rizika raka povezanih sa socijalnim i ekonomskim razvojem.

Zavod za javno zdravlje Pančevo saopštava kako prevencija malignih bolesti ima ogroman javno-zdravstveni potencijal i predstavlja najefikasniji pristup u kontroli malignih bolesti. Podaci iz literature su pokazali da se na više od 80% svih malignih bolesti može uticati modifikovanjem i eliminacijom faktora rizika povezanih sa nastankom malignih bolesti – pušenje duvana, prekomerna telesna težina, nepravilna ishrana, nedovoljna fizička aktivnost, konzumacije alkohola, preterana izloženost sunčevoj svetlosti ili veštačkim izvorima svetlosti, kao što su solarijumi, hronične infekcije povezane sa nastankom malignih bolesti.

Ukoliko do bolesti ipak dođe, njen je ishod moguće poboljšati ranim otkrivanjem, adekvatnim lečenjem i rehabilitacijom, uz odgovarajuće palijativno zbrinjavanje. Nove smernice Svetske zdravstvene organizacije imaju za cilj da poboljšaju šanse za preživljavanje ljudi koji žive sa rakom, tako što će usmeriti zdravstvene službe da se fokusiraju na ranu dijagnozu i lečenje ove bolesti. Jedan od problema je što se mnogi slučajevi raka otkriju prekasno. Čak i u zemljama sa razvijenom zdravstvenom službom, mnogi slučajevi raka se otkrivaju u uznapredovaloj fazi, kada je teže uspešno lečenje.

I dalje jedan od značajnih problema u Srbiji predstavlja i neprepoznavanje rizičnog ponašanja i nedovoljno korišćenje pozitivnih iskustava iz razvijenih zemalja sveta u sprovođenju programa prevencije i ranog otkrivanja raka.

U Kаlendаru jаvnog zdrаvljа mesec mаrt se obeležаvа kаo „Mesec borbe protiv rаkа”, sа ciljem unаpređenjа svesti jаvnosti o veličini ovog problemа i mogućnostimа prevencije i kontrole bolesti.
MarketingNajnovije vesti