Foto: pixabay
Novi pravilnici Beogradskog univerziteta

Lakše utvrđivanje plagijata

Pančevo, Čet, 23/06/2016 - 08:47
Ivana Predić


Senat Beogradskog Univerziteta (BU) usvojio je danas  nekoliko važnih pravilnika, među kojima je i Pravilnik o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova, zahvaljujući kojem će se lakše utvrđivati da li je neki rad plagijat i sprovoditi mere kojima se počinioci sankcionišu.  

Prorektor za poslovanje i razvoj kadrova BU Živan Lazović rekao je nakon sednice Senata da Pravilnik predviđa da, nakon prijave, Etička komisija matičnog fakulteta potencijalnog plagijatora vrši konsultacije s "plagijatorom" i učesnicima u tom postupku.  

Posle toga Komisija inicira formiranje stručne komisije na nivou članice Univerziteta, čiji članovi su dva člana fakulteta i jedan član grupacije određene nauke, rekao je Lazović.  

Prema njegovim rečima, prvostepeni postupak će se odvijati na fakultetu tako što stručna komisija podnosi izveštaj Etičkoj komisiji, i ako se prekršaj ustanovi, dostavlja se Naučno-nastavnom veću fakulteta, posle čega dekan izriče odgovarajuću meru, koja može da podrazumeva i oduzimanje zvanja.  

Opširnije na linku.
MarketingNajnovije vesti