U porodičnom nasilju u proteklih 10 godina nastradalo 314 žena

Ministarstvo pravde pokrenulo internet kampanju „Isključi nasilje”

Pančevo, Pet, 26/08/2016 - 19:41
Mirjana Marić


Ministarstvo pravde pokrenulo je internet kampanju „Isključi nasilje” u cilju slanja jasne poruke da se nasilje u porodici ne toleriše, kao i radi podizanja svesti o porodičnom nasilju i predstavljanju novih zakonskih mera u borbi protiv nasilja u porodici.

Naime, statistički podaci prema kojima je u Srbiji u porodičnom nasilju u proteklih 10 godina nastradalo 314 žena, dok je od početka 2016. godine ubijeno 16 žena, ukazuju na neophodnost angažovanja svih resursa u borbi protiv nasilja u porodici.

Kampanja „Isključi nasilje” (#isključinasilje), pokrenuta je u skladu sa politikom Vlade Srbije i u susret donošenju novih mera države u borbi protiv nasilja, čiji je deo i Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, navodi Ministarstvo pravde.

Cilj je da se putem internet kanala, društvenih mreža i medija podigne svest svih aktera u društvu o nasilju u porodici i informisanje i edukacija različitih ciljnih grupa.

Takođe i da se nove zakonske mere približe onima koji mogu da budu ili jesu žrtve porodičnog nasilja, zatim ostvarenim ili potencijalnim pociniocima, kao i široj društvenoj zajednici, kako bi umela da prepozna nasilje i adekvatno reaguje na njega.

Ministarstvo napominje da je jedan od osnovnih prioriteta ove kampanje poziv na akciju svih onih koje se posredno ili neposredno mogu dovesti u vezu sa bilo kojim oblikom porodičnog nasilja. 

Zbog toga je, Ministarstvo pravde pozvalo najširu javnost da se uključi u sprovođenje kampanje, „kako bismo svi zajedno doprineli aktivnoj i efikasnoj borbi protiv porodičnog nasilja u Srbiji” i unapred se zahvalilo na podršci.

Izvor: RTS
MarketingNajnovije vesti