atp
Društvo

Novi autobusi ipak do kraja januara

Pančevo, Pet, 15/01/2016 - 16:57
Mirjana Marić

Kada je u maju mesecu potpisan ugovor o kupovini novih autobusa, između predstavnika ATP-a, grupe ponuđača koji čine Unikredit lizing Srbija i preduzeća Ikarbus Beograd, činilo se da je oktobar 2015. godine realan rok da se ovaj dogovor i ostvari. S obzirom da se već bliži kraj januara, i da su se oko realizacije isporuke pojavili brojni problemi, pokušali smo da od direktora ATP-a Milenka Krajnovića i generalnog direktora Ikarbusa Aleksandra Vićentića saznamo o čemu se tačno radi.

Nakon posete zamenika gradonačelnika Saše Levnajića kompaniji Ikarbus u oktobru 2015. najavaljeno je da će do kraja godine grad Pančevo dobiti 12 autobusa, od kojih je sedam bilo predviđeno za najprofitabilniju liniju Pančevo-Beograd i pet autobusa za gradski saobraćaj. Ukupna vrednost nabavke autobusa koja je tada bila najavljena je 1.700 000 evra, a reč je o autobusima visokog kvaliteta u čijoj proizvodnji su korišćeni Mercedesovi delovi.

Kako do isporuke nije došlo u oktobru, a ni do samog kraja 2015. godine, pitali smo direktora ATP-a Milenka Krajnovića, da nam pojasni ko je u ovom slučaju zakazao. On je rekao da isporuka autobusa kasni iz razloga neobezbeđivanja sredstava od strane Fonda za razvoj prema Ikarbusu po potpisivanju ugovara sa preduzećem ATP. „Ikarbus je morao da sredstva za kupovinu samohodnih šasija obezbedi na drugi način što je imalo za posledicu kašnjenje u startu proizvodnje.” Generalni direktor Ikarbusa Aleksandar Vićentić, potvrdio je da je isporuka autobusa za ATP Pančevo prolongirana zbog kašnjenja od dva meseca kredita od strane UniCredit Banke, koja je finansirala proizvodnju ovih autobusa, ali da će svih 12 autobusa ipak biti isporučeno u okviru novog roka, koji je predviđen za 31. januar 2016.

Još jedan problem koji se pojavio u međuvrmenu je i kašnjenje u isporuci stakala, koji je nastao iz objektivnih razloga jer je kooperant - Industrija stakla Pančevo u međuvremenu otišla pod stečaj. Ikarbus je pravio dogovor sa ovim preduzećem iz razloga višedecenijske saradnje, kvaliteta proizvoda i povoljnosti cena. Kako generalni direktor Ikarbusa objašnjava, ova kompanija se oduvek trudila da sarađuje sa domaćim preduzećima, pa je i ovog puta bez obzira na loše poslovanje napravila dogovor sa firmom iz Srbije. „Staklara Pančevo na žalost nije uspela da završi sva stakla za Ikarbus, ali smo mi uspeli da ugovorimo kupovinu nedostajućih stakala od drugih dobavljača”, rekao je Vićentić.

Milenko Krajnović s druge strane kaže da prema poslednjim informacijama koje su dobijene od njihovih inženjera koji su bili na kontroli proizvodnje autobusa u Ikarbusu, očekuje se da će naredne nedelje biti isporučen prvi autobus. „Nećemo čekati da se autobusi isporuče po ugovorenim rokovima, već kako koji bude završen, kako bi ih što pre pustili u eksploataciju.”

S obzirom da je najavljeno da ATP u početku neće imati nikakvih obaveza i da će se smanjenjem troškova održavanja i povećanjem prihoda vrlo brzo steći mogućnost da isplati mesečnu ratu od 4 miliona dinara, interesovalo nas je da li se u tom segmentu nešto u međuvrmenu promenilo, na šta je direktor ATP-a Milenko Krajnović rekao:

„Eksploatacijom novih autobusa podižemo nivo usluga prema korisnicima, pa se i očekuje veća zainteresovanost građanstva za korišćenje našeg prevoza. Nepovoljno je to što je predviđeno od osnivača da se u 2016. godine prema ATP-u usmeri svega oko 100.000.000,00 din, što nije dovoljno za poslovanje preduzeća.”

Prilikom potpisivanja ugovora predviđeni su i penali ukoliko isporuka autobusa bude kasnila. ATP je uspeo da se zaštiti i obezbedi garanciju od Fonda za razvoj za dobro izvršenje posla, u šta spada i kašnjenje u rokovima isporuke. Ugovorom je predviđeno 0,2 odsto dnevno od kašnjenja, što znači da visina nadoknade zavisi od toga kada će autobusi biti isporučeni. Kako direktor ATP-a kaže, direktna naplata penala ugrozila bi poslovanje firme Ikarbus, zato su započeti pregovori gde je jedna od mogućnosti da Ikarbus uradi remonte nekoliko starih autobusa, ili da se produži garancija za isporučena, nova vozila. 

U ovom trenutku je prosečna starost vozila u ATP- u 18 godina i za njihovo održavanje izdavajaju se značajna sredstva. Kako je Krajnović rekao u oktobru, novi autobusi će podići komfor, sigurnost koja dolazi od Mercedesove šasije, a takođe će svi biti klimatizovani, s mogućnošću bežičnog interneta. Predviđena su posebno mesto za invalide i sedišta za trudnice. Kako je tada najavljeno, plan je da se po prijemu ovih vozila, raspiše tender, kako bi se obezbedili turistički autobusi kao i veći broj komfornih gradskih i prigradskih vozila.

Iz svih informacija koje smo dobili, može se zaključiti da će do isporuke autobusa ipak doći sa izvesnim zakašnjenjem od mesec dana. Problem zakasnelih finansija, je prevaziđen, kao i pronalazak i ugovaranje isporuke stakla sa novim kooperantima. Ukoliko su svi navodi tačni, od februara ćemo se voziti novim autobusima ATP-a, nemačkog kvaliteta, ali isporučenim na srpski način.

M. M. Veličković
MarketingNajnovije vesti