Društvo

PANČEVO: Kako da proverite da li ste na biračkom spisku?

Izvor: 
013info Uto, 12/05/2020 - 12:49

Deo Jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Pančeva, na osnovu koga će se 21. juna 2020. godine održati izbori za poslanike Narodne skupštine Srbije, Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine, kao i odbornike Skupštine grada Pančeva, izložen je na uvid u Gradskoj upravi grada Pančeva – Sekretarijatu za opštu upravu, Pančevo, Trg kralja Petra I 2-4, sprat Ι, kancelarija br. 107.

Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska vrši se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.

Zahtev za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u biračkom spisku podnosi se Gradskoj upravi grada Pančeva pismeno na adresu: Grad Pančevo, Gradska uprava grada Pančeva, Trg kralja Petra Ι br. 2-4 ili neposredno u službenim prostorijama Sekretarijata za opštu upravu, sprat Ι, kancelarija br. 107, telefon 013/308-820 i e-mail: [email protected].

Građani mogu izvršiti uvid u birački spisak, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 sati i subotom od 10.00 do 16.00 sati i podneti zahtev za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u biračkom spisku do 5. juna 2020. godine u 24 časa, nakon čega se birački spisak zaključuje.

Od proglašenja izborne liste pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani.

Posle zaključenja biračkog spiska od 6. do 17. juna 2020. godine u 24 časa (najkasnije 72 sati pre dana određenog za održavanje izbora) građani i podnosilac proglašene izborne liste ili lice koje on ovlasti mogu zahtev za promene u jedinstvenom biračkom spisku podneti Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave neposredno ili preko Gradske uprave grada Pančeva, po mestu prebivališta.

 

U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska, lice za pružanje tehničke podrške i ovlašćeno lice podnosioca izborne liste dužni su da postupaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnom sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave http://mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak/ unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.
MarketingNajnovije vesti