Gradska uprava
Društvo

PANČEVO: Na šta će biti potrošeno 98 miliona dinara ekološkog budžeta

Pančevo, Pon, 25/02/2019 - 18:30
Vladimir Đoković
Gradsko veće donelo je program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Pančeva za ovu godinu. Ovim dokumentom utvrđen je način korišćenja 98,7 miliona “ekoloških” dinara iz gradskog budžeta.

Od toga za 7,9 miliona dinara opredeljeno je za energetsku efikasnost Hale sportova, a milion i po dinara unapređenje šumskog fonda kroz revitalizaciju zaštitnih zelenih pojaseva Vojlovica i Topola, kao i za projektnu dokumentaciju za pošumljavanje u parku prirode Ponjavica.

Za park prirode Ponjavica predviđeno je 12 miliona dinara a za održavanje sistema za kontinuirano merenje kvaliteta vazduha 6,2 miliona, dok je za dodatna  merenja kvaliteta vazduha na Strelištu i Novoj Misi predviđeno  2,9 miliona dinara.

Za specijalizovane usluge za praćenje kvaliteta vazduha u situacijama povećanog zagađenja opredeljeno je 4 miliona dinara, za monitoring polena – 2,4 miliona dinara, a za merenje buke – 4,5 miliona dinara. Ispitivanje kvaliteta površinskih voda biće plaćeno 2,2 miliona dinara, a za konkurse za ekološke manifestacije i edukativne programme i projekte -  po 1,5 miliona dinara, dok je podrška projektima energetske efikasnosti vredna 2,4 miliona dinara.

Nadalje za izrade elaborata i energetskih pasoša za javne objekte opredeljeno je 3 miliona dinara, a za podsticajne mere za korišćenje prirodnog gasa – 5,5 miliona, dok je 7,3 miliona dinara rezervisano  za realizaciju ugovora iz prethodnih godina. Ukupno, za ostale nerealizovane  aktivnosti iz prethodne godine, izdvaja se  30 miliona dinara a od toga za radove na novoj deponij 6,6 miliona dinara i 12,5 miliona za analizatore za gradski monitoring vazduha.
MarketingNajnovije vesti