Foto. privatna arhiva
Društvo

PANČEVO: Održana radionica „Biram život žene“

Pančevo, Uto, 20/11/2018 - 12:47
Aleksandar Stojković


Na Međunarodni dan tolerancije, 16. novembra, održana je  radionica „Biram život žene“ u okviru istoimenog projekta, koji realizuje Udruženje paraplegičara Južnog Banata, a koji je finansiran od strane Grada Pančeva u oblasti unapređenja socijalne politike u gradu Pančevu u 2018. godini.

Projekat je usmeren na pružanje podrške ženama sa invaliditetom, njihovo osnaživanje i veću vidljivost sa ciljem veće uključenosti žena sa invaliditetom u sve oblasti društvenog života. Kao  i na upoznavanje načina za ostvarivanje prava na reproduktivno zdravlje, kroz planirane aktivnosti (radionice, medijsko promovisanje, publikacije), koje doprinose podizanju svesti i osnaživanju žena sa invalidittetom.

Žene sa povređenom kičmenom moždinom kojima se najviše bavi ovo udruženje ,  su uglavnom korisnice invalidskih kolica. One su često marginalizovane u društvenom i porodičnom životu, odnosno nisu vidljive u svojim sredinama.

Mali procenat evidentiranih žena sa invaliditetom ,  u društvenom životu  govori i o tome da se one  teže odlučuju da se uključuju u društvene tokove. Na osnovu istraživanja Svetske zdravstvene organizacije 10% stanovnika planete, ili oko 500 miliona ljudi, ima neki invaliditet (lokomotorni, mentalni ili senzorni): urođeni ili stečeni. Danas, samo u zemljama Evropske Unije ima 42 miliona osoba sa invaliditetom, od čega su 51 % žene. Žene su generalno diskriminisane po osnovu pola, a žene sa invaliditetom i po osnovu pola i invalidnost. Izolacija i nepriznavanje zasnovani na kulturi i tradicionalnim stavovima i predrasudama često više utiču na žene nego na muškarce sa invaliditetom. Izolacija žena sa invaliditetom vodi manjku samopoštovanja i negativnim osećanjima.

Projekat „Biram život žene“ realizuje se u skladu sa: Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, čiji je potpisnik RS i Nacionalnom strategijom za unapređenje položaja OSI do 2020. godine.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom 13. decembra 2006. Republika Srbija je potpisala Konvenciju 17. decembra 2007, a ratifikovala ju je 29. maja 2009. godine. Ratifikacijom je Konvencija postala deo domaćeg zakonodavstva. Konvencija o pravima OSI u čl. 6 govori o tome da su države ugovornice svesne da su žene sa invaliditetom izložene višestrukoj diskriminaciji i da će države u tom pogledu preduzimati mere kako bi im obezbedile potpuno i ravnopravno ostvarivanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda.

 

U okviru projekta „Biram život žene“ 16.11.2108. godine u prostorijama Udruženja paraplegičara Južnog Banata održana je radionica za 10 žena. Radionicu je vodila psihološkinja sa dugogodišnjim iskustvom Tatjana Stojšić Petković iz Novog Sada, osoba sa invaliditetom, koja se 15 godina bavi pitanjima žena OSI iz psihološko-socijalnog ugla. Radionica je uspešno realizovana, ali je samo je jedna od preko potrebnih aktivnosti na ovom polju.
MarketingNajnovije vesti