Društvo

Pančevo traži direktora za “Urbanizam”

Pančevo, Sre, 04/12/2019 - 09:46
Vladimir Đoković


Grad Pančevo kroz javni konkurs potražiće pogodnu ličnost za direktora javnog preduzeća “Urbanizam” i to za mandate od 4 godine. Traži se punoletan, poslovno sposoban, sa stečenim visokim obrazovanjem, da je bar pet godina radio sa fakultetskom diplomom i tri godine na poslovima povezanim sa delatnošću urbanizma.

Nadalje, da poznaje oblast korporativnog upravljanja, da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova, da nije član organa političke stranke – odnosno da mu je tu određeno mirovanje, da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci…

Takođe uslov je da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična de i to obavezno pshijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, ili takvo lečenje na slobodi, obavezno lečenje narkomana ili alkoholičara, kao i zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

Posle prijave na konkurs, gradska komisija će proveravati kvalitet i rangirati kandidate. Još se navodi i da uz neblagovremene i nepotpune, ni nerazumljive prijave neće biti predmet tog razmatranja.

Skupština Pančeva zaseda narednih dana, a posle će konkurs biti i objavljen.
MarketingNajnovije vesti