Društvo

Pitali smo Policijsku upravu Pančevo, zašto se na zamenu lične karte ponekad čeka dugo? Evo šta su nam odgovorili

Pančevo, Čet, 16/03/2017 - 09:50
Aleksandar Stojković

Pitali smo Policijsku upravu Pančevo zašto se na zamenu nekih ličnih karata čeka dugo?

- Od 8. juna 2016. godine, u skladu sa članom 103. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.glasnik RS", br. 18/2016), Ministarstvo unutrašnjih poslova u postupku izdavanja lične karte, za stranke koje se izjasne da su saglasne da organ za njih pribavlja podatke neophodne za rešavanje po njihovim zahtevima za izdavanje lične karte, potrebne podatke (uverenje o državljanstvu R Srbije, izvod iz matične knjige rođenih i venčanih) pribavlja besplatno, po službenoj dužnosti od organa koji vodi službenu evidenciju o tim podacima. Stranka koja se izjasni da želi da organ za nju pribavlja podatke iz službenih evidencija, prilikom podnošenja zahteva za izdavanje lične karte neophodno je da da tačne i kompletne podatke o sebi kako bi se izvršilo pribavljanje potrebnih podataka od drugog državnog organa, kao i da da izjavu u pisanom obliku da je saglasna sa pribavljanjem podataka iz službenih evidencija, neophodnih za rešavanje po njenom zahtevu.    

Ukoliko se stranka prilikom podnošenja zahteva za izdavanje lične karte izjasni da želi da Policijska uprava u Pančevu za nju pribavi podatke iz službenih evidencija, navedena Policijska uprava pribavlja za stranku preko nadležne matične službe podatke vezano za matičnu knjigu rođenih i knjigu državljana, koji su neophodni za rešavanje po njenom zahtevu.

U slučaju pribavljanja podataka po službenoj dužnosti, procedura za izdavanje lične karte traje duže jer zavisi od postupanja nadležne matične službe koja dostavlja potrebne podatke, a što je u nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Ukoliko stranka želi ili već poseduje izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu Republike Srbije, može i sama da donese na uvid navedene javne isprave za rešavanje njenog zahteva u što kraćem roku.

Napominjemo da se za građane koji su već posedovali biometrijske lične karte  ne pribavlja potrebna dokumentacija, odnosno izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu, s obzirom da su prilikom prvog podnošenja zahteva za izdavanje biometrijske lične karte navedene javne isprave skenirane i unete u bazu podataka građana.

Samo za građane koji po prvi put sada podnose zahtev za biometrijsku ličnu kartu neophodno je pribavljanje izvoda iz matične knjige rođenih odnosno uverenja o državljanstvu, što na njihov zahtev vrši ovo Ministarstvo ili građani iste stavljaju na uvid.

Takođe napominjemo da je Ministarstvo unutrašnjih poslova sa zamenom ličnih karata sa starog obrasca za novi obrazac otpočelo još 14.04.2008.godine, da je rok produžen u junu 2011.godine i trajao je do 31.12.2016.godine, kao i da je ovo Ministarstvo u protekla tri meseca radilo i subotom i nedeljom i u vreme praznika kako bi svi oni građani koji nisu na vreme podneli zahtev za izdavanje biometrijske lične karte imali mogućnost da isti podnesu, odgovorili su nam madležni iz Policijske uprave.

 

 
MarketingNajnovije vesti