Covid 19 Foto: pixabay
Društvo

Preporuke za pranje, čišćenje i dezinfekciju za vreme trajanja pandemije COVID-19

Izvor: 
Zavod za javno zdravlje Pančevo Sub, 21/03/2020 - 10:08

Mogućnost preživljavanja virusa COVID19 u spoljnjoj sredini varira i zavisi od stepena zagađenosti sekretima ( kapljicama respiratornog sekreta), spoljnje temperature i vlažnosti vazduha. U principu virus ne opstaje dugo u spoljnjoj sredini usled sušenja kapljica ali zbog mogućnosti da se zadrži satima i danima, potencijalno kontaminirane površine treba očistiti i dezinfikovati pre ponovne upotrebe.

 

ZATVORENE PROSTORIJE

Škole, kancelarije ili druge prostorije ( osim u zdravstvenim ustanovama):

Čišćenje zdravstveno ispravnom toplom vodom i deterdžentima za domaćinstvo i upotreba uobičajenih dezinfekcijskih sredstava su dovoljni za čišćenje.

Preporučuje se čišćenje, vlažno pranje, čišćenje i dezinfekcija prostorija bez prisustva ljudi.

Prostorije i površine koje se očiste i dezinfikuju se mogu ponovo koristiti nakon pola sata od dezinfekcije. Ako su površine vidno prljave, treba ih prethodno očistiti i oprati rastvorom zdravstveno ispravne vode u kojoj je koncentracija rezidualnog hlora kao u vodi za piće (do 0,5 mg/l) sa deterdžentom ili rastvorom sapuna pre dezinfekcije.

Površine koje se čiste i dezinfikuju su posebno one koje se često dodiruju: površine stolova, oprema koja se koristi pri radu, tastature, miš, olovke, telefoni, kablovi, makaze i drugi pisaći probor, kvake i brave na vratima i prozorima, površine stolova u trpezarijama, alati, pribor, prekidači za svetlo, tasteri).

Za dezinfekciju površina efikasna su sredstva na bazi hlora koja se koriste u domaćinstvu i u kojima je koncentracija aktivnog hlora 0,5%, kao i alkoholni rastvori sa najmanje 70% alkohola i drugi deterdženti i dezinfekciona sredstva koja efikasno deluju na korona viruse. Izbor dezinficijensa zavisi od tipa površine koja se dezinfikuje i njene namene.

Sredstva za pranje namenjena održavanju higijene u domaćinstvu se mogu koristiti ako su pogodni za datu površinu. Izbeljivači u domaćinstvu uključujući varikinu su efikasni protiv korona virusa ukoliko se pravilno upotrebljavaju. Za dezinfekciju se mogu

koristiti i druga sredstva koja su odobrena i efikasna protiv COVID19.

Nikada ne mešati sredstva za dezinfekciju različitog hemijskog sastava.

 

Dezinfekciona sredstva koja preporučuje Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti zasnivaju se na sledećim aktivnim supstancama:

  • Natrijum hipohlorit 0,05-0,5%
  • Etanol 70%
  • Glutaraldehid 2%
  • Izopropranol 50%
  • Povidon Jod 10% (1% joda)
  • Benzalkonijum hlorid 0,05%
  • Natrijum hlorid 0,23%
  • Formaldehid 0,7%  

Površine u toaletima, kupatilima, WC kabinama, očistiti, oprati i dezinfikovati najmanje jednom dnevno.

Za dezinfekciju kontaminiranih površina i materijala, ne treba koristiti bocu s raspršivačima, jer prskanje može dodatno proširiti virus i uzrokovati udisanje štetnih čestica i hemikalija.

Krpe koje se koriste za brisanje različitih površina ne smeju se mešati.

Prostorije koje se čiste neophodno je provetriti prirodnim putem ako to vremenski uslovi dozvoljavaju ili veštački (klima uređaji). Ukoliko postoje uslovi, prostorije treba osunčati (podići roletne, zavese i druge zaštite na prozorima i otvoriti prozore da sunčeva svetlost uđe u prostorije).

Kante sa otpacima se moraju redovno prazniti, minimalno jednom dnevno.

Ako se sprovodi dezinfekcija u zatvorenom prostoru, u kome su prethodno boravile osobe koje su zaražene korona virusima, neophodno je provetriti prostorije otvaranjem vrata i prozora. Ventilacija prostora treba da je duga, optimalno jedan dan pre čišćenja i dezinfekcije i ponovne upotrebe prostora. Prostorije se moraju oprati rastvorom zdravstvenno ispravne dezinfikovane vode i deterdženta ili sapuna, nakon čega sledi dezinfekcija hlornim preparatima, preparatima na bazi alkohola sa minimalno 70% alkohola ili drugim dezinfekcionim sredstvom. Pranju i dezinfekciji podležu sve površine i sav pribor koji postoji u prostoriji. Obavezno se pridržavati uputstava proizvođača za sve proizvode za čišćenje i dezinfekciju (npr. koncentracija, način nanošenja i vreme kontakta itd.).

Posteljina, odeća i veš

Sav tekstil (posteljina, peškiri, zavese, prekrivači itd.) treba oprati mehanički (90 °C) i uz dodatak deterdženta za veš.

Ako se temperatura vode od 90 °C ne može koristiti zbog karakteristika materijala, prilikom pranja tekstila treba dodati posebne hemikalije (npr. izbeljivač ili pranje veša koji sadrže natrijum-hipoklorit ili proizvode za dekontaminaciju tekstila).

Ne tresti prljav veš i izbegavati da kontaminirani materijali dođu u dodir sa kožom i odećom.

Očistiti i dezinfikovati kolica i korpe za transport veša prema uputstvu.

Mere lične zaštite osoba koje čiste i dezinfikuju prostor

Pre čišćenja i dezinfekcije obavezno stavite ličnu zaštitnu opremu. Obavezno je nošenje radnih mantila dugih rukava i nepropusnih pregača preko njih posebno prilikom pripreme rastvora dezinfekcionog sredstva a i kasnije tokom primene.

Ako se čiste površine, predmeti i veš koje je koristila bolesna osoba onda se preporučuje nošenje maski za jednokratnu upotrebu i zaštitnih naočara.

Čišćenje i dezinfekcija prostorija i predmeta, obaviti s jednog na drugi kraj, tako da očišćena strana ne bude kontaminirana . Sav otpad koji nastaje tokom čišćenja treba odložiti u plastičnu kesu i beskontaktnu zatvorenu kantu za smeće;

Rukavice i zaštitnu odeću (npr. plastične pregače) treba koristiti za čišćenje površina ili rukovanje odećom ili posteljinom zaprljanom tečnostima. Nakon upotrebe, rukavice za višekratnu upotrebu treba očistiti sapunom i vodom i dekontaminirati 0,5% rastvorom natrijum-hipohlorita; Ako je maska navlažena ili zaprljana, mora se odmah zameniti novom čistom i suvom maskom;

Nakon čišćenja, pažljivo skinuti zaštitnu opremu i staviti u dvostruku plastičnu kesu i ostaviti 72 sata pre pranja, a zatim oprati ruke sapunom i toplom vodom; Pranje ruku se sprovodi tekućom vodom i sapunom u trajanju od minimum 20 sekundi.

Nakon čišćenja, ukloniti masku odgovarajućom tehnikom – ne dirati prednji deo, već otkopčati masku i staviti je u plastičnu kesicu, a zatim oprati ruke sapunom i toplom vodom; Radnu odeću i korišćene krpe treba mehanički oprati (90 ° C) uz dodatak deterdženta za veš; Oprati ruke sapunom i toplom vodom, presvući se i otuširati se ako za to postoje uslovi.

JAVNE POVRŠINE

Čišćenje javnih površina sa velikim prometom ljudi (npr. tržni centri, aerodromi, javni prevoz) trebalo bi da bude u redovnom režimu. Jedino se preporučuje češće čišćenje, pranje i dezinfekcija često dodirivanih površina (npr. telefona, dugmadi u liftu, VC, kvaka na vratima, gelendera, prekidača i dr). To se odnosi i na sve predmete koji su vidno zaprljani telesnim tečnostima kao i sve potencijalno kontaminirane površine sa kojima je obolela osoba mogla doći u kontakt .

Takođe se preporučuje uklanjanje predmeta koji se ne mogu lako očistiti (npr. novine, časopisi, punjene igračke). Bolja ventilacija (npr. otvaranje prozora kada vremenske prilike dopuštaju) može pomoći u smanjenju verovatnoće prenošenja virusa.

Javne površine gde je obolela osoba samo prošla i provela minimalno vreme, poput hodnika, parkinga, potrebno je rutinski oprati.
MarketingNajnovije vesti