Diabetes Foto. pixabay
Društvo

U Južnobanatskom okrugu prošle godine 948 novoobolelih od dijabetesa melitusa

Izvor: 
013info Sub, 14/11/2020 - 01:01Tokom 2019. godine u Južnobanatskom okrugu registrovano je 948 novoobolelih od dijabetesa melitusa, što je 1,7% manje nego na petogodišnjem proseku prijavljivanja novoobolelih. Posmatrajući poslednjih 5-10 godina, incidencije pokazuju da u Južnobanatskom okrugu od dijabetesa melitusa tip 2 češće obolevaju žene nego muškarci. U 2019. godini od ukupnog broja prijavljenih novoobolelih od dijabetesa, 50,2% su bile osobe ženskog, a 49,8% muškog pola. Najveći broj novoobolelih od dijabetesa tip 2 registrovan je u uzrastu 50-59 godina, dok se prvi novooboleli  registruju već u uzrastu od 20-30 godina.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije u Južnobanatskom okrugu je u 2018.godine od dijabetesa melitusa preminula 121 osoba, što je 8,3% manje nego u 2017.godini  i 6,8% više nego na petogodišnjem proseku umrlih.

U Srbiji, kao i u razvijenim zemljama u svetu, dijabetes je peti vodeći uzrok smrtnosti i peti uzrok opterećenja bolešću. U našoj zemlji godišnje umre oko 3500 osoba od ove bolesti. Procenjuje se da je gotovo polovina obolelih u našoj zemlji starija od 65 godina, ali i da oko 38 % osoba sa tipom dijabetes 2 nema postavljenu dijagnozu i ne zna za svoju bolest.

Svetski Dan borbe protiv dijabetesa se obeležava svake godine 14. novembra, na rođendan Ser Frederika Bentinga, koji je 1922. zajedno sa Čarlsom Bestom otkrio insulin. Predstavlja najveću svetsku kampanju usmerenu na podizanje svesti o dijabetesu.

Dijabetes je jedno od najčešćih hroničnih nezaraznih oboljenja i predstavlja veliki javnozdravstveni problem. Svetska zdravstvena organizacija (World Health Organization – WHO) i Međunarodna federacija za dijabetes (International Diabetes Federation – IDF), koje su uspostavile ovaj dan, procenile su da će se broj obolelih ljudi od dijabetesa u svetu do 2045. godine povećati na 629 miliona.

Iako se najviše stope incidencije registruju u razvijenim zemljama, najveći porast broja obolelih očekuje se u zemljama u razvoju, među kojima je i naša zemlja.

Ovogodišnja tema Svetskog dana borbe protiv dijabetesa je: „MEDICINSKA SESTRA I DIJABETES“ i ima za cilj podizanje svesti o ključnoj ulozi koju medicinske sestre imaju u pružanju podrške ljudima koji žive sa dijabetesom.

Medicinska sestra učestvuje u:

  • Promovisanju zdravog načina života
  • Prevenciji dijabetesa - smanjenju ili uklanjanju faktora rizika za dijabetes tip 2
  • Ranom dijagnostikovanju dijabetesa kako bi se obezbedilo brzo lečenje
  • Pružanju obuke za samokontrolu dijabetesa
  • Psihološku podršku osobama sa dijabetesom radi sprečavanja komplikacija.

Osobe koje žive sa dijabetesom suočavaju se sa brojnim izazovima, pa je za podršku obolelima od ključne važnosti edukacija, osposobljavanje i sticanje veština medicinskih sestara i prepoznavanje važnosti ulaganja u obrazovanje i obuku sestara.

Kako broj osoba koje žive sa dijabetesom raste širom sveta, uloga medicinskih sestara i drugih zdravstvenih radnika postaje sve važnija u kontroli ove bolesti.

Obzirom da su osobe sa dijabetesom jedna od najugroženijih grupa stanovništva kada je u pitanju obolevanje, ali i nastanak komplikacija izazvanih virusom COVID-19, trebalo bi da posebno obrate pažnju i zaštite se od infekcije poštujući sve mere predostrožnosti.

Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti predstavlja priliku da se ljudi sa dijabetesom, zdravstveni radnici, mediji, šira javnost i vladine organizacije udružuju kako bi podigli svest o dijabetesu.

 
MarketingNajnovije vesti